top of page
M_fastighLogo2.png

Historia

1898

Stadsfullmäktige i Jakobstad mottar en donation på 700 000 mark av avlidne kommerserådet Otto A. Malm. Av summan skulle hälften användas för uppförande av ett sjukhus och den andra hälften skulle fonderas och räntorna användas till sjukhusets underhåll och förvaltning.

 

1904

Det provisoriska sjukhuset, epidemipaviljongen uppförs (byggnad K)

 

1906

Provisoriska sjukhuset flyttas till sin nuvarande plats och byggnation av Malmska sjukhuset inleds.

 

1908

Malmska sjukhuset (byggnad I), ekonomibyggnaden och bårhuset invigs.

 

1914

Epidemipaviljongen (byggnad L) blir klar.
 

1965

Nya sjukhuset (byggnad H) invigs. Ekonomibyggnaden rivs och ersätts med nuvarande byggnad F.

 

1973

Kommunalförbundet för folkhälsoarbetet i Jakobstadsnejden inleder sin verksamhet.

 

1982

Hälsovårdscentralen (byggnad A) och mentalvårdsbyrån (byggnad G) blir klar.

 

1988

Bäddavdelningarnas byggnad B invigs.

 

1990

Ekonomiavdelningen (byggnad D) och kapellet (byggnad C) tas i bruk.

 

1992

Servicebyggnaden E byggs.

 

2002

M-huset byggs. Verksamheten från Östanlid flyttar till Malmska.

 

2005

Jakobstadsnejdens hälsovårdscentral köper Jakobstads sjukhus av Vasa sjukvårdsdistrikt och Malmska hälso- och sjukvårdsområdet samkommun bildas. Samkommunens medlemskommuner är Jakobstad, Pedersöre och Larsmo.

 

2010

Sjukvårdsverksamheten överförs till Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket. Samarbetskommuner är Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby. Malmska hälso- och sjukvårdsområdet byter namn till Malmska fastigheter.

 

2013

Byggnad G rivs.

 

2022

Sjukvårdsverksamheten flyttar över till Österbottens välfärdsområde. Malmska Fastigheter fortsätter med sin verksamhet att förvalta och underhålla fastigheterna.

M_fastighLogo2.png

Förvaltning

Samkommunens förvaltningsorgan

Samkommunsstämman

Samkommunsstämman är samkommunens högsta beslutande organ. På stämman representeras Jakobstad av två representanter, Larsmo och Pedersöre av en representant var. Vid stämman har Jakobstad 49 % av rösterna, Pedersöre 36 % och Larsmo 15 %.

Samkommunstyrelsen   

Samkommunstyrelsen som är underställd samkommunsstämman leder samkommunens verksamhet, och ekonomi. Samkommunens organiseringsansvar är i enlighet med grundavtalets § 3 att äga och förvalta samkommunens tillhöriga fastigheter och annan egendom. Samkommunen kan även handha andra uppgifter som medlemskommunerna anförtrott den. Samkommunstyrelsen svarar för beredningen, verkställigheten och lagligheten av samkommunsstämmans beslut.  

Samkommunsstämman väljer tre ledamöter till samkommunstyrelsen och bland dem en ordförande och vice ordförande för samkommunstyrelsen. Alla tre medlemskommunerna har en representant var. Varje ledamot har en personlig ersättare. Mandattiden för samkommunstyrelsens ledamöter är fyra år. 

 

Revisionsnämnden   

Revisionsnämnden är ett enligt lag tillsatt fristående organ som är direkt underställd samkommunsstämman. Revisionsnämnden är tillsatt för att organisera granskningen och utvärderingen av förvaltningen och ekonomin.  

Samkommunsstämman väljer tre ledamöter till revisionsnämnden och väljer bland dem en ordförande och en vice ordförande för nämnden. Alla tre medlemskommunerna har en representant var. Varje ledamot har en personlig ersättare. Mandattiden för revisionsnämndens ledamöter är fyra år. 

 

Direktören

Samkommunens direktör, som är underställd samkommunstyrelsen, svarar för verksamheten inom samkommunstyrelsens verksamhetsområde samt leder och utvecklar verksamheten.  Direktören är föredragande och sekreterare i samkommunstyrelsen och fungerar som sekreterare i samkommunsstämman. 

M_fastighLogo2.png

Galleri

M_fastighLogo2.png

Byggnader

M_fastighLogo2.png

Kontakt

Y-tunnus:

0209271-1
 

Adress:
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

 

Postadress:
c/o Datic, Runebergsgatan 11, 68600 Pietarsaari

 

Email:

tommy.nordlund@malmska.fi

  • LinkedIn
bottom of page